Үзвэр үйлчилгээ

Нэр Хаана Хэзээ Үнэ
Ж.Бизе “Кармен” дуурь

Манай тайзнаа 1984-4-05-нд анх УГЗ Ж.Бүрэнбэх удирдан, УГЗ Л.Эрдэнэбулган найруулж, АЗ Ч.Гунгаасүх зураачаар ажиллажээ.

3-р сарын 07 нд 17.00 цагт
31 нд 17.00 цагт Ж.Пуччини “Богема” дуурь

31 нд 17.00 цагт