Аймаг сумдын соёлын төвийн удирдах ажилтнууд анх удаа чуулж байна

                                        Соёлын төвийн ажилтнууд анх удаа чуулж байна

Аймаг сумдын Соёлын төвийн удирдах ажилтнууд өнөөдөр улсын зөвлөгөөнөө хийж байна. Өнөөдөр /2016.06.06/ 09.00 цагт ДБЭТ-т эхэлсэн зөвлөгөөний зорилго нь сумдын Соёлын төв, дүүргийн Соёлын ордны үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлын талаар хэлэлцэж, ойрын жилүүдийн үйл ажиллагааны зорилтыг тодорхойлоход оршиж байгаа юм байна.

Энэ зөвлөгөөнд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны мэргэжилтнүүд болон сумдын соёлын төвийн эрхлэгчид, дүүргийн соёлын ордны захирлууд, аймаг нийслэлийн боловсрол, соёлын газрын соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд нийт 340 гаруй төлөөлөгч оролцож байна.

Соёлын төвийн удирдах ажилтнуудын улсын хэмжээний зөвлөгөөн анх удаа зохион байгуулж байгаа нь онцлог болж байна. Зөвлөгөөн хоёр өдөр үргэлжлэх юм.