Манай улсын нэг иргэн 6 сая төгрөгийн өртэй болжээ

1 хүн 6 сая төгрөгийн өртэй болжээ.

Засгийн газрын өрийн хэмжээ 18 их наяд төгрөг буюу нэг хүнд 6 сая төгрөг ноогдох болсныг 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн тайланд тусгажээ. Энэ нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийг зөрчсөн үйлдэл юм. Татварын орлого тасарсан учир 410 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн зардлыг санхүүжүүлж чадаагүй байна. Энэ нь энэ оны эсвэл ирэх оны төсөвт нэмэлт дарамт болж ирнэ.

Posted by Hurelbaatar Chimed on Monday, 29 June 2015

 
1 хүн 6 сая төгрөгийн өртэй болжээ.

Засгийн газрын өрийн хэмжээ 18 их наяд төгрөг буюу нэг хүнд 6 сая төгрөг ноогдох болсныг 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн тайланд тусгажээ. Энэ нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийг зөрчсөн үйлдэл юм. Татварын орлого тасарсан учир 410 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн зардлыг санхүүжүүлж чадаагүй байна. Энэ нь энэ оны эсвэл ирэх оны төсөвт нэмэлт дарамт болж ирнэ.

Posted by Hurelbaatar Chimed on Monday, 29 June 2015